Мэдээлэл   

ХОХИРОЛ ИХТЭЙ ХАЛААСНЫ ХУЛГАЙН ГЭМТ ХЭРГИЙГ ИЛРҮҮЛСЭН СОНСОГЧДЫГ ШАГНАЖ УРАМШУУЛЛАА

“Шинэ жил - Эргүүл, хяналт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд халаасны хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр идэвх зүтгэл, үр бүтээл гарган ажилласан ХСИС-н 113 дугаар дамжааны сонсогч А.Хүсэлбат, 314 дүгээр дамжааны сонсогч А.Батбаяр, 335 дугаар дамжааны сонсогч Т.Баянжаргал нарыг Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд бөгөөд Нийслэлийн цагдаагийн газрын даргын “Баярын бичиг”-р шагнаж урамшууллаа.


Дээрх сонсогчид нь НЦГ-ын Халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн алба хаагчидтай хамтран 5 сая гаруй төгрөгийн хохиролтой 6 гэмт хэргийг илрүүлж, эрэн сурвалжлагдаж байсан 2 этгээдийг олж тогтоон, холбогдох албан тушаалтанд хүлээлгэн өгсөн байна.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах